Telefony

503 406 084
508 517 230
(48) 675 22 64

Telefon/faks
(48) 383 33 00

Adres email
Junior.mleko@wp.pl

Biuro

Przemysłowa 18a
26-400 Przysucha

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2491.7182033668414!2d20.628968515970428!3d51.35309222979444!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4719b2f6026a7ad1%3A0xe5847be66810c21e!2sPrzemys%C5%82owa+18%2C+26-400+Przysucha!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1503905912387" width="600" height="170" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Adres do korespondencji

Armii Krajowej 23
26-400 Przysucha

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4982.453819061238!2d20.6135875335867!3d51.36212512913542!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4719b2683ab27ef1%3A0xf2276f85a2443eab!2sArmii+Krajowej+23%2C+26-400+Przysucha!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1503905804096" width="600" height="170" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>